Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
Axtar:
Son xəbərlər: -
 
E-Mail:
Şifrə:
Qeyd ol - Şifrə bərpası
 

Ümumi istifadəçilər: 1
Qeydiyyatlı istifadəçilər: 0
Qonaqlar: 1
 

 

Kitabxanaların fəaliyyəti sizi qane edir?
Bəli. Qane edir.
Xeyr. Qane etmir.
Kitabxanalara getmirəm.

 
Riyaziyyat fakültəsi » Diferensial tənliklər və riyazi kibernetika kafedrası
Kafedra əvvəl “Ali riyaziyyat” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Ali məktəbin adı Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə əvəz olunduqdan və burada “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsi yarandıqdan sonra kafedra genişlənmiş və nəhayət parçalandıqdan sonra “Riyazi analiz və diferensial tənliklər” adlandırılmışdır. Yenidən parçalandıqdan sonra kafedra “Diferensial tənliklər və optimallaşdırma” adlandırılmışdır (2004-cü il). 2006-cı ildən kafedra “Diferensial tənliklər və riyazi kibernetika” adlanır.
Kafedranın müəllimləri:
F.-r.e.d., prof. F.G.Feyziyev
F.-r.e.n., dosent Ə.C.Məmmədov
F.-r.e.n., dosent B.M.Yusifov
B/m H.H.Əliyeva
B/m L.M.Ramazanova
Tədris olunan fənlər:
1. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi
2. Diskret riyaziyyat
3. Diferensial tənliklər
4. Riyazi fizika tənlikləri
5. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları
6. Diferensial tənliklərin bəzi fəsilləri
7. Optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin bəzi fəsilləri
8. Çoxhədlilər halqası və sonlu meydanlar
Kafedranın elmi istiqamətləri:
Sonlu diskret dinamik sistemlər nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri
Toplanmış və paylanmış parametrli sistemlərin optimal idarəetmə məsələləri
Kafedranın son illərdəki nəşrləri:
1. Ф.Г.Фейзиев. Описание декодирования циклических кодов в классе последовательностных машин// Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №4, с.42-47.
2. Ф.Г.Фейзиев, М.Р.Фараджева. Модулярные последовательностные машины: Основные результаты по теории и приложению. Баку, Изд-во «Элм», 2006, 234 с (монография).
3. Ф.Г.Фейзиев. Последовательностно-машинное моделирование многомерных объектов управления// Электронное моделирование, Киев, 2006, т.28, №3, с.3-18.
4. Ф.Г.Фейзиев, Г.Г.Мамедова, М.Р.Фараджева. Формула полной реакции некоторого класса билинейных последовательностно-клеточных машин// Изв.НАНА, Серия физ.-техн. и мат. наук, Информатика и проблемы управления. Т.XXVIII, №3, 2008, с.109-114.
5. Ə.C.Məmmədov, B.M.Yusifov, V.A.Süleymanova. Bir ölçülü simdə istiliyin yayılması prosesində hərəkət edən optimal idarəetmə məsələsi// Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər bölməsi, 2008, cild 8, №1, s.33-37.
6. Х.Г.Алиева. Поперечный изгиб изотропной пластины, ослабленной двоякопериодической системой круглых отверстий// Известия Тульского Государственного Университета, Серия Актуальные вопросы механики, г.Тула, 2005, вып.1, с. 8-15.
7. F.G.Feyziyev. Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri. Bakı, “Təhsil” NPM, 2008, 242 s. (dərs vəsaiti).
Riyaziyyat fakültəsinin kafedraları:
 
www.SDU.az - Riyaziyyat fakültəsi » Diferensial tənliklər və riyazi kibernetika kafedrası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.SDU.az
Bütün müəllif hüquqları qorunur 2010