Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
Axtar:
Son xəbərlər: -
 
E-Mail:
Şifrə:
Qeyd ol - Şifrə bərpası
 

Ümumi istifadəçilər: 3
Qeydiyyatlı istifadəçilər: 0
Qonaqlar: 3
 

 

Kitabxanaların fəaliyyəti sizi qane edir?
Bəli. Qane edir.
Xeyr. Qane etmir.
Kitabxanalara getmirəm.

 
Kimya fakültəsi » Eksperimental biologiya kafedrası
Kafedra 2002-ci ildə “Təbiətşünaslıq” kafedrası adı altında yaranmışdır. 2007-ci ildə SDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə “Təbiətşünaslıq” kafedrası 2 kafedraya bölünmüşdür. Eksperimental biologiya” və Ümumi biologiya və təbiətşünaslığın əsasları” kafedraları.
Kafedranın müəllimlər:
B.e.n. dos. Ə.H.Qədimov
B.e.n. dos. T.H.Hüseynov
B.en. dos. M.R.Şəfiyeva
B.e.n. S.M.Həsənova
B/m A.Y.Baxşalıyev
B/m X.Ə.Həsənov
Ass. S.M.Axundova
Ass. K.K.İsayeva
Tədris olunan fənlər:
İnsan anatomiyası
İnsan və heyvan fiziologiyası
Biometriya və bioinformatika
Mərkəzi sinir sistemi
Biokimya
Genetika və təkamül
Bitki fiziologiyası
Mikrobiologiya
Enzimologiya
Biofizika
Fotosintez
Biotexnologiya
Molekulyar biologiya
Kafedranın son illərdəki elmi nəşrləri:
N.A.Qasımov, Ə.H.Qədimov, S.M.Abduyeva. Bitki fiziologiyasından praktikum (Dərs vəsaiti). Bakı-2005, 183 s.
A.Q.Qadimov, S.R.Allaxverdiev. Nitratreduktaznaə aktivnost viqnı pri ispolğzovanii qumata kaliə v usloviəx xloridnoqo zasoleniə. C. Plodorodie. VNİİA Rosselğxozakademii. Moskva -2007, №4 (37). St. 26-28.
S.İ.Qani-zade, S.R.Allaxverdiev, A.Q.Qadimov. Auksino-inqibitornaə aktivnostğ pheniüı pri razliçnıx recimax temperaturı. Vestnik MQOU, seriə «Estestvennıe nauki», M., İzd-vo MQOU, 2006, №3, s. 64-68.
Gurbanov E.,Hassanpanah D., Gadimov A.,Shahriari R.Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region. Proceedings of the 6-th International Sumposium Agro Environ. “Natural Resources Conservation, use and sustainability” Antalya-Turkey, 2008. p. 309-315.
Hassanpanah D., Gurbanov E., Gadimov A., Shahriari R. Shortening transplantation days of potato plantlets by use of potassium humate and kadostim and their effects on minituber production. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008, p. 1370-1374.
Hassanpanah D., Gurbanov E., Gadimov A., Shahriari R Tolerance of 42 bread wheat genotypes to drought stress after anthesis. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008, p. 1330-1335.
Kafedranın elmi istiqamətləri:
Quraqlıq və duzlu mühitdə bitkilərin davamlılığının ekofizioloji tədqiqi
Duzlu mühitdə bəzi bitkilərdə morfofizioloji və biokimyəvi parametrlərə kalium hummatın təsiri
Əlaqələri:
Rusiya Elmlər Akademiyasının Bax adına Biokimya İnstitutu
Rusiya Elmlər Akademiyasının Timiryazev adına Bitki Fiziologiyası İnstitutu
Moskva Ətrafı Dövlət Universiteti (Rusiya, Moskva)
Zonkuldak Kara Elmas Universiteti Bartın Orman Fakültəsi (Türkiyə)
Ərdəbil kənd təsərrüfatı və təbii ehtiyatlar elmi araşdırma tədqiqat mərkəzi (İran İslam Respublikası)
İslam Azadi Universiteti Ərdəbil şəhəri (İran İslam Respublikası)
Kimya fakültəsinin kafedraları:
 
www.SDU.az - Kimya fakültəsi » Eksperimental biologiya kafedrası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.SDU.az
Bütün müəllif hüquqları qorunur 2010